Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

09:42
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viaszydera szydera
09:41
Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaszydera szydera
09:41
09:41
Reposted fromFlau Flau viadesinteressement desinteressement
09:41
6652 18e3 390
Reposted fromstrzepy strzepy viadesinteressement desinteressement
09:41
3234 b25a 390
Reposted fromjottos jottos viadesinteressement desinteressement
09:40
1928 0935 390
Oldest home (13th century) in Aveyron department, France.
09:40
0856 b0b0 390
Reposted fromnaich naich viaindivisualist indivisualist
09:40
2172 79a5 390
Reposted fromdooomiiin dooomiiin viaindivisualist indivisualist

May 03 2017

22:19
Na pytanie 'co słychać?' chciałem zabijać.
— Błażej Przygodzki
Reposted fromlambadada lambadada viaszydera szydera
22:19

wciąż wierzę,
że to jeszcze nie pożegnanie
Reposted fromtereseek tereseek viaszydera szydera
22:19
...ale świat się nie skończył, tylko wszystko we mnie
— A.Osiecka
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaszydera szydera

May 02 2017

15:07
9335 c95d 390
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee viaszydera szydera
15:06
Jest takie miejsce w gardle, w którym grzęzną wszystkie niewypowiedziane zdania. Mimo upływu lat, niektóre słowa wciąż nie przechodzą mi przez usta. Akumulują się na wysokości szóstego kręgu piersiowego i tkwią tam nieuleczalnie. Przygniatają i nie dają żyć. Godzinami dochodzę do siebie pod ich ciężarem. Złe senne retrospekcje codziennie od nowa. Podobno wystarczy 21 dni, żeby się do czegoś przyzwyczaić. Bzdura.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viaszydera szydera
15:06
8135 ca2b 390
Reposted frommisterpeter misterpeter viaszydera szydera
15:06
5614 36cf 390
Reposted fromochgod ochgod viaszydera szydera
15:05
3896 c3f1 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaszydera szydera
15:04
4523 e4a7 390
Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"
15:03
5923 7042 390

who-:

Photographs of Icelandic volcanoes by Marcel Musil

Reposted frombitner bitner viaszydera szydera
15:03
- I zostałem, jak ten idiota, jej przyjacielem. Wiesz, co to znaczy? Że chciałem być blisko niej, ona mnie też, ale nasze: "blisko" oznaczało coś zupełnie innego. Ja miałem do tego niestworzone ilości czasu, siły, a dziś nawet twierdzę, że i masochizmu. 
Widziałem potem kilku innych, młodych, zaciekawionych, zwabionych jej podskórnym płomieniem. Widziałem, jak się puszą, jak się starają - najpierw zwrócić jej uwagę, potem rozłożyć jej nogi. Widziałem te umizgi i myślałem sobie... nie - ja wiedziałem - że ona tak nie lubi. Że lubi coś innego. Że to ją zniesmacza, że coś innego ją rani, że ją nudzi, albo kompletnie nie interesuje. Mogłem sobie wyobrazić jej reakcje, słowa, mechanizmy obronne. Mogłem. Skatalogowałem sobie ją w mojej głowie. 
Znałem ją. Znałem ją w sposób, w jaki nie znał jej nikt inny. Poświęciłem na to czas, który nigdy wcześniej nie miał dla mnie takiego znaczenia. Poznałem ją. Byłem w niej, częścią niej. Chciałem dla niej najlepszego, co oznaczało mnie, ale też zupełne przeciwieństwo mnie.
— Myślenie jest erotyczne
Reposted frompinkdress pinkdress viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl