Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

20:53
Znowu wszystko zmienia się w lód. A ja kiedy w lód się zamienię
to bardzo wolno topnieję.
— happysad - Heroina
Reposted frommartinif16 martinif16 viaszydera szydera
20:49
7094 d870 390
Reposted fromundertow undertow viaszydera szydera
20:49
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— M. Hłasko - Opowiadania
Reposted frommalchanceux malchanceux viaszydera szydera
20:48
9020 091e 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viaszydera szydera

May 18 2017

09:42
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viaszydera szydera
09:41
Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaszydera szydera
09:41
09:41
Reposted fromFlau Flau viadesinteressement desinteressement
09:41
6652 18e3 390
Reposted fromstrzepy strzepy viadesinteressement desinteressement
09:41
3234 b25a 390
Reposted fromjottos jottos viadesinteressement desinteressement
09:40
1928 0935 390
Oldest home (13th century) in Aveyron department, France.
09:40
0856 b0b0 390
Reposted fromnaich naich viaindivisualist indivisualist
09:40
2172 79a5 390
Reposted fromdooomiiin dooomiiin viaindivisualist indivisualist

May 03 2017

22:19
Na pytanie 'co słychać?' chciałem zabijać.
— Błażej Przygodzki
Reposted fromlambadada lambadada viaszydera szydera
22:19

wciąż wierzę,
że to jeszcze nie pożegnanie
Reposted fromtereseek tereseek viaszydera szydera
22:19
...ale świat się nie skończył, tylko wszystko we mnie
— A.Osiecka
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaszydera szydera

May 02 2017

15:07
9335 c95d 390
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee viaszydera szydera
15:06
Jest takie miejsce w gardle, w którym grzęzną wszystkie niewypowiedziane zdania. Mimo upływu lat, niektóre słowa wciąż nie przechodzą mi przez usta. Akumulują się na wysokości szóstego kręgu piersiowego i tkwią tam nieuleczalnie. Przygniatają i nie dają żyć. Godzinami dochodzę do siebie pod ich ciężarem. Złe senne retrospekcje codziennie od nowa. Podobno wystarczy 21 dni, żeby się do czegoś przyzwyczaić. Bzdura.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viaszydera szydera
15:06
8135 ca2b 390
Reposted frommisterpeter misterpeter viaszydera szydera
15:06
5614 36cf 390
Reposted fromochgod ochgod viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl