Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

15:53

A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?

— J.Przybora do A.Osieckiej
Reposted fromyourtitle yourtitle viaszydera szydera
15:53
"Słuchaj, muszę ci coś jak najprędzej opowiedzieć".
I ja wiedziałam, że tym jednym zdaniem stawia mnie przed wszystkimi. Dla mnie już do końca życia żadne „kocham cię” nie zastąpi tego „słuchaj, muszę ci coś natychmiast opowie­dzieć”. Zrozumiałam, jak ważne to jest dla niego, gdy przez przypadek, kiedyś przy winie w pubie, byłam świadkiem, jak dyskutował zażarcie z jednym ze swoich kolegów o tym, w któ­rym momencie rozpoczyna się zdrada. Ze zdumieniem słucha­łam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natych­miast opowiedzieć innej kobiecie”.
Od sześciu lat opowiadał mi wszystko najważniejsze jako pierwszej.
— J.L.W.
Reposted frompremonition premonition viaszydera szydera
15:52
A gdy się zejdą, raz i drugi, kobieta po przejściach, mężczyzna z przeszłością, bardzo się męczą, męczą przez czas długi, co zrobić, co zrobić z tą miłością?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromwynne wynne viaszydera szydera
15:46
Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
15:45
4196 7233 390
Reposted fromCattleya Cattleya viaszydera szydera
15:44
15:44
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaszydera szydera
15:44
15:44
6234 f9d1 390
Reposted fromfuckblack fuckblack viaszydera szydera
15:44
She is not mine. I don’t think she could ever be anyone’s. She doesn’t want to be owned. That’s what I love most about her.
letters my grandpa wrote about my grandmother  (via syndrome)
Reposted fromskomplikowanie skomplikowanie viaszydera szydera
15:43
1085 53ee 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera
15:43
9451 64d9 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaszydera szydera
15:43
4020 bb3f 390
Reposted fromindie indie viaszydera szydera
15:43
Odjęło mi rozum, odjęło mi prawą rękę, odjęło mi zmysły, odjęło mi smak do życia, odjęło mi wszelką radość, odjęło mi siłę w nogach, napełniło mnie lękiem psychicznym i bólem fizycznym, a ja pomimo wszystko trwam.
— Edward Stachura
Reposted frombrzask brzask viaszydera szydera
15:42
15:42
4635 6f88 390
Reposted fromPigsOnTheWing PigsOnTheWing viaszydera szydera
15:42
4635 ab18 390
Reposted fromhavefun22 havefun22 viaszydera szydera
15:42
0503 792c 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaszydera szydera
15:41
3630 4913 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
15:41
9897 9d09 390
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl