Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

19:37
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viaszydera szydera
19:36
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viaszydera szydera
19:36
A później wchodzi taki człowiek do Twojego życia. Robisz mu miejsce i razem zaczynacie tworzyć jedność. Aż pewnego razu, następuje znienacka to wielkie bum. I ów człowiek rozpierdala wszystko. Doszczętnie. Tak że niczego nie można już odbudować. Jakby nigdy nic, jakby tak właśnie miało być. Bez żadnych skrupułów.
— D. Sawa
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaszydera szydera
19:36
19:36
Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaszydera szydera

July 24 2017

17:43
Wszystko da się załatwić. To tylko kwestia woli; w najgorszym razie: czasu.
— Antoni Libera – Madame
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
17:43
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viaszydera szydera
17:42
1978 5899 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaszydera szydera
17:42
5912 d5f1 390
Reposted fromadriannak adriannak viaszydera szydera
17:41
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaszydera szydera
17:41
5005 c699 390
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viaszydera szydera
17:41
Człowieka można poznać po ramieniu, po tym, jak patrzy, jak się uśmiecha, ile ma dobra w oczach i w oknach, którymi wygląda na świat. A przede wszystkim w sytuacjach rewolucyjnych, fanatycznych, skrajnych i nieprzejednanych. Czy przyjdzie w gorączce, czy przyniesie leki, czy stanie po dobrej stronie twojego łóżka, wytrze łzy, zaparzy herbatę, kawę, cokolwiek? Jaka będzie jego ręka, kiedy zdarzy się twój sukces, jakie będzie serce? Czy zazdrosne czy dobre? Człowieka można poznać po tym, jak mocno się dzieli i jak mocno przeżywa. Po wrażliwości w dłoniach. Po uśmiechu w duszy.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
17:40
17:40
3637 b5a0 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement
17:40
Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— W. Szymborska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera
17:39
9987 83dc 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaszydera szydera
17:38
  "Ilekroć mówię „tak”, widzę już, ile „nie” mnie to kosztować będzie.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromIriss Iriss viaszydera szydera
17:38
3017 85a3 390
Reposted fromnazarena nazarena viaszydera szydera
17:38
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaszydera szydera
17:38
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl