Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

19:56
1718 cd9a 390
Reposted fromdarkanes darkanes viaszydera szydera
19:56
Reposted fromzehteemusik zehteemusik viaszydera szydera
19:56
3088 6616 390
Reposted fromsarazation sarazation viaszydera szydera
19:56
3178 c8fb 390
19:54
1488 c3af 390
Reposted fromscorpix scorpix viaszydera szydera
19:54
Nie myl głupoty z odwagą, a wygody ze szczęściem
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaszydera szydera
19:51
3245 dfc4 390
Reposted fromdarkanes darkanes viaszydera szydera
19:50
Wtedy pomyślałem, że łzy nie przywracają życia umarłym.
Jest jeszcze coś, co człowiek musi wiedzieć o łzach.
Nie sprawią, że pokocha cię ktoś, kto cię nie kocha.
Reposted frompassionative passionative viaszydera szydera
19:48
1017 0679 390
Reposted fromwinecupwars winecupwars viaszydera szydera
19:47
Boże, napraw mnie. Zepsułam się. Tak bardzo zepsuł mnie ten świat. 
— modlitwa pod poduszką.
Reposted fromwerterowska werterowska viaszydera szydera
19:47
4924 2908 390
19:47
Tak bardzo chcesz czuć się potrzebna i tak bardzo wiesz, że nie jesteś.
— za bardzo...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
19:46

Może mnie się nie da kochać?

Reposted fromshitsuri shitsuri viaszydera szydera
19:43
3858 6d96 390
"Gdybym mógł, gdybym tak mógł wydrzeć sobie serce i odrzucić serce, i być bez serca."
- Edward Stachura

by; Stowarzyszenie Ukrytych Poetów
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaszydera szydera
19:42
Przyczyną tej niemocy był lęk przed odtrąceniem, przed odruchem niechęci na widok mojej osoby, przed upokarzającym poczuciem odrzucenia - że ją męczę lub drażnię, że jestem dla niej zawadą; i było to tak silne, że wolałem nic nie mieć, ale za to gwarancję, że nie poniosę klęski, niż narażać się na nią, choćbym miał odnieść zwycięstwo.
— Antoni Libera – Madame
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
19:42
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.


Mój mistrz
— Haruki Murakami – Koniec świata i hard-boiled wonderland
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaszydera szydera
19:42
3692 4f19 390
Reposted fromkrzysk krzysk viatrzynasty-miesiac trzynasty-miesiac
19:41
6155 452c 390
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaszydera szydera
19:41
3849 1a71 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszydera szydera
19:40
2252 9c6b 390
Reposted fromunco unco viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl